Ryhmät

Merituikuissa 2019-2020 toimivat ryhmät

Partion ikäkausiohjelma Merituikuissa

Sudenpennut 7-9 v. (1-3 lk)

Sudenpentujen johtajia ovat aikuiset akelat ja mahdolliset apujohtajat. Sudenpentulaumat kokoontuvat viikoittain kololla tai muualla. Viikkotoiminnan lisäksi ohjelmaan kuuluvat erilaiset tapahtumat. Sudenpentuohjelma koostuu jälkimerkeistä. Ensimmäisenä tehdään Tervetuloa partioon –vaihe. Tämän jälkeen jälkimerkkejä voi tehdä halutussa järjestyksessä. Uudet sudenpennut saavat Sudenpennun jäljet –kirjan jouluun mennessä. Sudenpentujen lupauksenanto Itsenäisyyspäiväjuhlassa.

Seikkailijat 10-12/13 v. (4.-5./6. lk)

Seikkailijatoiminnasta vastaa aikuinen, seikkailijaryhmän johdossa voi olla lisäksi vähintään samoajaikäisiä (15 v.->). Seikkailijat kokoontuvat viikoittain kololla tai muualla. Viikkotoiminnan lisäksi ohjelmaan kuuluvat erilaiset tapahtumat, retket ja leirit. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista. Aloittava seikkailijaryhmä tekee ensin Tervetuloa –vaiheen, jonka jälkeen tehdään pääilmansuunnat (pohjoinen, etelä, itä ja länsi). Jokainen pääilmansuunta sisältää erilaisia aktiviteetteja eli tekemistä, retkiä, osallistumisia seikkailijatapahtumiin sekä vähintään yhden taitomerkin. Yhden ilmansuunnan tekeminen kestää noin puoli vuotta, minkä jälkeen seikkailija saa ilmansuunta-merkin.

Tarpojat 12/13-15 v.

Tarpojavartion johtajana toimii 15-17-vuotias samoaja (vertaisjohtaja), tukenaan hänellä on aikuinen luotsi. Tarpojat kokoontuvat viikoittain kololla tai muualla. Viikkotoiminnan lisäksi ohjelmaan kuuluvat erilaiset tapahtumat, retket ja leirit. Tarpojien ohjelma koostuu noin puolen vuoden mittaisista tarpoista. Kaikille pakollisia tarppoja ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Kolmantena vuonna tehtävät lisätarpot ovat minäminä ja kaupunki. Jokaiseen tarppoon kuuluu sekä pakollisia, että valinnaisia aktiviteetteja ja myös vastuu- ja johtamistehtäviä.

Samoajat 15-17 v.

Myös samoajaohjelma sisältää erilaisia aktiviteetteja. Samoajaikäiset toimivat johtajina lippukunnassa. Samoajat kokoontuvat kuitenkin myös keskenään. Samoajavartiota johtaa samoaja, johtajuus voi vaihdella. Samoajia tukee aikuinen luotsi.

Vaeltajat 18-22 v. ja Aikuiset yli 22 v.

Vaeltajille on olemassa oma ohjelma. Aikuiset eivät kuulu partion kohderyhmään, mutta he ovat välttämättömiä lasten ja nuorten harrastuksen mahdollistajia. Partiossa on myös aikuisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Partiossa aikuisten toimintamahdollisuudet ovat lukemattomat.